Kerst-hindernissjoelen 18 december 2023

Uitslag gerelativeerd met handicapfactoren ten opzichte van stand week 7 of ANS gemiddelde

gespeeld hindernis: gatenbak - vierkante stenen - bak zonder zijkanten - boogjes bak - bak zonder achterkant

gespeeld systemen: Triple count - Oost-Gronings - 1-2-3-4 - Paartjes - systeem 20-2