Seizoen 2016/2017 Nieuwsbrief 4      mei 2017

 

Beste Sjoelvrienden en vriendinnen, hierbij weer een nieuwsbrief van de sjoelclub “SCHAVUIT”.

 

Introductie.

Hallo sjoelvrienden en vriendinnen.

 

Hierbij de 4de en laatste nieuwsbrief van het seizoen 2016/2017. We hebben nu 29 weken achter de rug en de competitie zit er dus op. Ik zit nu krap in de tijd om alles nog op orde te krijgen.

's Maandags nog de laatste competitie wedstrijd en nu op donderdag moet alles klaar zijn. Maar het is weer gelukt. Ook dit seizoen kwamen we niet verder dan 29 weken. De 30 weken lijkt niet een haalbaar doel een enkel seizoen daargelaten.

Dien ten gevolge moet men 14 weken gesjoeld hebben om voor prijzen in aanmerking te komen. Helaas haalt Sebastiaan dit niet. Dit wil absoluut niet zeggen dat hij ongeinteresseerd is. Maar niet aan sjoelen gerelateerde omstandigheden maakten dit voor hem niet mogelijk. De laatste weken is hij weer volop aanwezig. We wensen van hier uit Harm veel sterkte toe met zijn gezondheidssituatie. Hopelijk is hij volgend jaar weer aanwezig. Evenals Jaap die nog steeds met zijn arm tobt na een val.

 

Schavuit tournooi in Hooghalen

Het volgende tournooi wordt gehouden op 4 november 2017 te Hooghalen. Als iemand nog leuke prijzen heeft dan houdt de vereniging zich van harte aanbevolen. Contact: Fenna Middelbos.

 

De Competitie

De competitie zit er na 29 weken sjoelen weer op. Het herstel van de sjoelkrach van week 1 heeft de gehele competitie doorgezet. De club eindigde uiteindelijk op -8,16. En dan kom je vanaf -91. Supergoed. Ik ga nu wat gedetailleerder verslag doen van de competitie zoals gebruikelijk in de laatste nieuwsbrief van het seizoen. We beginnen met de A klasse.

Na een heel slechte start herstelt Jan Postma zich netjes. Nog even een dipje in week 6 en daarna een sterke stijging to week 14. Na week 14 ging het geleidelijk omhoog en in week 21 ging hij door de 140 punten barrière heen. Mooi geeindigd op 140,5. Jan Moesker steeg tot week 8 sterk en bleef daarna stabiel. Na week 9 blijft het schommelen zo rond de 135. Bijna een punt in de plus waar je best tevreden mee mag zijn. Netjes Jan! Janny Kruizinga speelt, over het gehele seizoen gezien, heel stabiel. Wel zijn er ups en downs te zien. Ze eindigt nagenoeg gelijk met de start van het seizoen. Sterke momenten in week 5 en week 11-15. Ook goed! Erik Koelewijn had een niet zo goede start. Hij trekt echter goed bij en stijgt geleidelijk tot week 15. Daarna stabiel tot week 22 . Na week is er 22 een lichte terugval. Hij eindigt met een puntje in de min. Anja Dijkstra had ook een niet zo goede start maar herstelde goed. Daarna toch weer even een dipje. Na deze dip in week 8-10 ging het continue bergopwaarts. Helaas was ze er de laatste 2 weken niet anders was ze mogelijk nog heel dicht bij de derde plek van Janny gekomen. Het tweede deel van de competitie speelde ze heel sterk. Houden zo Anja! Kees Bouwman had een heel goede eerste score maar viel van week 8-12 flink terug. Van week 12-19 speelde hij mooi stabiel en daarna ging het flink omhoog tot het einde. Goed gedaan Kees.

De B klasse.  Piekie Snuk had direct op de eerste week een flinke dip. En direct daarop tot week 15 een flink herstel van week 15 -20 blijft het stabiel en daarna zakt het iets terug. Het geweld van Ramon en Alie B. kon ze niet meer bijhouden. Houdt vol Piekie. Dan krijgen we Ramon Bergsma. Aanvankelijk ging hij gelijk op met Piekie tot week 10. Daarna bleef hij wat achter. Vanaf week 20 ging het constant in stijgende lijn en in week 17 passeerde hij Alie Beerda en in week 20 ging hij Piekie voorbij. Onhoudbaar naar een eerste plek. Prima gedaan Ramon! Als derde in deze klasse is Alie Beerda aan de beurt. Een dikke misscore in de tweede speelweek. En dat is moelijk op te halen. Toch ging het wel goed. Ze ging tot week 14 omhoog en blijft daarna stabiel op hetzelfde niveau tot week 27 en de laatste weken hiervan gelijk op met Piekie. En toen explodeerde Alie met 2 super goeie weken waardoor ze na Ramon tweede werd.  Heel goed Alie! Dan komt Jan Brat. Een heel slechte start met direct erop een sterk terugkomen. Van week 8 tot 15 heel stabiel. Daarna weer flink in de lift tot week 25. Helaas zijn er de 3 weken 26, 27 en 28 dat het wat minder ging waardoor je de aansluiting met de kopgroep miste. De laatste week echter was je weer top. Net niet genoeg voor een derde plek, maar toch heel goed gespeeld.  Dan Alie Geerts. Ook een héél slecht begin. Maar ook Alie G. had een sterk herstel in de weken daarna. En dan gaat het gestaag omhoog tot week 14. Daarna blijft het stabiel tot het einde. Kop op, Alie! Volgend jaar de kop er weer veur. De C klasse.  Klaas Meeldijk had wat schommelingen in het begin maar gaat daarna gestaag omhoog tot week 21 en vanaf week 7 bijna gelijk opgaand met Fenna. Je blijft haar iets voor. Na week 21 gaat het 2 weken iets minder. Daana blijf je tot week 27 gelijk en schiet je de laatste 2 weken nog een mooi eind omhoog. Fenna Middelbos had en slecht begin maar ook direct erop een zeer sterk herstel. Vanaf week 7 zijn Fenna en Klaas als een Siamese tweeling bij elkaar. Fenna iets achter Klaas aan. Dan, wanneer Klaas iets terugvalt in week 21, 22 en 23 dan gaat Fenna Klaas voorbij. Haar opmars duurt voort en ze loopt dus bij Klaas weg naar een eerste plek. Dan hebben we Jaap Middelbos. Die had even als Fenna ook een heel slecht begin. Hij herstelde geleidelijk. Maar vooral van week 11 t/m 16 gaat hij als een komeet omhoog. Door een val, en een daardoor zwaar gekneusde rechterarm, is hij helaas tijdelijk uitgeschakeld en blijft zijn gemiddelde staan. Anders had hij, als het zo doorging zeker nog bij de kopgroep kunnen komen. Beterschap Jaap. Kom snel weer terug.We missen je. Hendrik Mensing is van week 1 tot 6 vrij stabiel. De volgende weken zakt hij als een baksteen en dit gaat door tot week 10. Daarna is er een flink herstel tot week 18. Helaas volgt er dan weer een daling op tot week 24. Dan gaat Hendrik er tegenaan en stijgt hij sterk en in een strakke streep naar het eind toe. Mooie eindsprint Hendrik. De volgende is Leo Nauta. Als kampioen van vorig jaar begon hij direct al met een enorme terugval. Daarna een behoorlijk herstel tot week 9. Vanaf week 10 tot week 17 nog licht stijgend. Na week 17 is Leo in een sjoeldepressie terecht gekomen die voortduurt tot het einde van de competitie. Houd de moed er in Leo. Dan als laatste in deze klasse Harm Geerts. Ook al een slecht begin. Maar ook Harm herstelde goed en dit ging sterk door tot week 26. Constant in een mooi opgaande lijn. Helaas kon hij daana niet meer spelen in verband met ziekte. We wensen je beterschap toe, Harm. Ten slotte de D klasse. De klasse van de regelmatigheid. Allen hadden een slechte start, allen hadden daarna een herstel. En allen zetten daarna de competitie voort met een heel stabiel patroon met lichte stijging. Onvoldoende echter om het beginverlies teniet te doen. De sterkste stijging zien we bij Rinkje de Jong die als enige het verlies wel heeft goed gemaakt en tenslotte nog hoog in de plus kwam.Prima gedaan Rinkje. Trudie Mali heeft na het eerste herstel van week 1nog en dipje tot week 6. Daarna gaat ze langzaam omhoog tot aan het eind. De stijging was echter onvoldoende voor een plus score. Henk ten Buur is na enkele schommelingen in het begin constant in stijgende lijn geweest. Helaas kon hij niet meer in de plus komen. Jeannet  Kruizenga blijft ijzig stabiel spelen. Een flinke dip in het begin, enig herstel en daarna in een bijna rechte streep naar het einde. Heel constant. Ook een kunst hoor! En ten slotte Sebastiaan Wildebooer. Hij begon de tweede week met een fraaie stijging. Tot week 4 hield deze stijging stand. Vanaf week 4 tot week 17 heeft hij niet kunnen spelen vanwege een hernia. Daarna blijft het ook gelijk. In week 24 en 25 scoort hij heel hoog en stijgt flink. Na week 25 stabiliseert het tot het einde.

 

Runner-up competitie

De runner-up competitie heeft toch iets van een omslag te zien gezien gegeven. Een kleine helft van de leden staat nu in de plus. Ongebruikelijk is dat er in de top 5 enkele van de sterkste sjoelers staan. Jan Moesker en Jannie Kruizinga. Ook staat er nu drie oud gedienden in de plus namelijk Klaas, Jan Moesker en Harm. In totaal staan er nu10 leden in de plus. Dat is toch nog mooi want in het begin van de competitie stond bijna iedereen in de min. De competitie eindigde in een complete verrassing. Aan het einde van de rit stonden er 2 met de zelfde score bovenaan althans gerekend tot op honderdste punten. Dat zijn Rinkje en Jan Brat. Door verder te kijken naar duizendste punten bleek het verschil 3,8 duizendste punt te zijn. (38 tienduizendste)

Dat is over de gehele competitie 2,2 speelpunt verschil. Dit kan dus niet dus nummer 2 had 3 punten meer moeten scoren om winnaar te worden. Het gemiddelde aantal gescoorde punten per lid is 52.469. Heel weinig dus op dit getal.

Wie kwam er 3 punten tekort? Jan Brat! Dus Rinkje is zéér nipt de winnaar geworden.

 

Persoonlijke records:

Er zijn dit jaar 13 persoonlijke records gevallen. Het zijn er 3 voor Kees Bouwman, 3 voor Alie Beerda, 2 voor Rinkje de Jong, 2 voor Erik Koelewijn en 1 voor Jan Brat. Goed begrijpen dat dit PR's zijn binnen de club en niet van hun hele sjoelcarière. Mooi gedaan dames en heren. Het aantal van het vorige seizoen was ook wel extreem en bijna niet te evenaren.

 

Individueel en teamsjoelen in Rolde en Barneveld

Alles is in Rolde en Barneveld achter de rug. Hoe hebben we het gedaan? In Rolde zijn we in totaal 14 keer met een lid in de prijzen gevallen. Eerste ronde in december 2016 3 keer, 2de ronde in februari 2017 6 keer en in de 3de ronde in maart 2017 5 keer. Totaal afgevaardigd naar Barneveld, direct na de laatste ronde in Rolde 9 leden. Toch nog weer een mooi resultaat. Dat hadden we na de eerste ronde in december 2016 niet verwacht. Op het NK wisten we slechts 1 prijs in de wacht te slepen en dat was Ramon Bergsma met een prachtige 2de plaats in de F klasse. Heel goed Ramon. Bij het teamsjoelen wist het 1ste team van Schavuit een mooie 2de plaats in de wacht te slepen in de 2de klasse. Ook heel mooi.

 

Enkele andere zaken

De nieuwe website is operationeel. Uiteindelijk viel het, toch noodzakelijke, maken van een geheel nieuwe website mee. In 2 tot 3 dagen was de site klaar. Hij is bereikbaar onder www.sjoelclubschavuit2.nl en onder www.sjoelclubschavuit.nl

 

En alvast vooruit kijkend:

Volgend seizoen starten we op 4 september. Vanwege de vakanties kunnen we niet op de laatste week van augustus starten. Helaas. Dat kost ons een week sjoelen. Een nieuwe kalender komt op afzienbare tijd op de website.

 

Hiermee sluit ik deze 4de en laatste nieuwsbrief van het seizoen 2016- 2017 af.

Allen een, hopelijk, fijne vakantieperiode toegewenst.

 

Jan Moesker 

Redactie