Seizoen 2021/2022 Nieuwsbrief 2

April 2022     

 

Beste Sjoelvrienden en vriendinnen, hierbij weer een nieuwsbrief van de sjoelclub “SCHAVUIT”.

 

Introductie.   

Hallo sjoelvrienden en vriendinnen. Hierbij de 2de  nieuwsbrief van het seizoen 2021/2022.

Het enthousiasme van de vorige nieuwsbrief duurde helaas maar kort. Na 4 weken spelen ging er weer een Coronastreep door. Weer bijna een hele winter zonder sjoelen. Uiteindelijk konden we 28 februari weer van start gaan. En ja hoor 20 leden aanwezig. Wat willen we weer graag. Vanaf dat moment geen onderbreking meer in de competitie. Een minder mooi bericht is het overlijden van Klaas Meeldijk. Een lid vanaf het eerste moment. Hij is heel dienstbaar geweest voor de club.

Lange tijd was hij secretaris en stond altijd met goede adviezen klaar. Een aantal leden was aanwezig bij zijn afscheid. Verdrietig en toch ook een groot gemis. Als nieuw lid kunnen we Willy Collij begroeten. Velen kennen hem al wel vanuit Rolde, Voorthuizen en Barneveld. Willy een van harte en warm welkom in de club. Jij kent velen van ons ook al dus aanpassingsproblemen zullen er niet zozeer zijn. Op het laatste moment kwam er nog bericht dat Jeannet, ook een lid van het eerste uur, er mee stopt. Het wordt haar allemaal te veel en te vermoeiend. Jammer, maar er is er maar 1 die dit kan besluiten en dat is Jeannet zelf.

De Competitie

Na weer een klein half jaar stil gelegen te hebben konden we toch weer starten met sjoelen. Allemaal enthousiast weer aan de bak. Met al die onderbrekingen kun je wel zien dat de resultaten lager liggen dan gebruikelijk. Coronaterugslag zullen we maar zeggen.  Gemiddeld per lid spelen we 2 punten lager. Valt misschien ook nog wel weer mee. We kunnen nog 5 keer spelen inclusief vanavond. We zitten dan vlak voor de slotavond waarover later meer. Al met al kun je over de competitie niet zoveel zeggen. Het niveau stabiliseeert zich nu wel.

 Runner-up competitie

Door de lange periode van niet spelen zitten we nu na de eerste week flink in de min. Ja wat wil je als je zo een onregelmatig seizoen hebt. Er zijn nu 6 spelers met een positief resultaat ten opzichte van het vorig jaar. Koploper is Jan Brat.Verder geen bijzonderheden ten aanzien van de Runner-up competitie.

 Individueel en teamsjoelen in Rolde en Barneveld. Andere wedstrijden

We gaan weer naar Rolde! De verbouwing daar is klaar. Ja, ja dat schreven we vorig jaar in de nieuwsbrief. De eerste afdelingswedstrijd stond al gepland. En weer kwam Corona ertussen. Geen afdelingswedstrijden. Geen landelijke wedstrijden. Wat dat betreft weer een verloren seizoen. Alleen het landelijke kampioenschap Libre wordt nog gehouden op zaterdag 16 april. Het wordt een open kampioenschap omdat er geen selectiewedstrijden gespeeld zijn. Eenieder kan meedoen.

 

En verder…

De algemene ledenvergadering kon nog net wel gehouden worden. Zoals gebruikelijk eerst de zakelijke kant en daarna het sjoelen op 5 hindernisbakken en 5 andere spelsystemen. Altijd gezellig zo met elkaar. Door alle coronaperikelen heb ik de uitslag nog niet gepublceerd.

De eerste 3 waren: Jan Moesker – Klaas Meeldijk – Rinkje Nauta.

Verder de slotavond: Deze wordt gehouden op 19 mei a.s. bij De Rode Kater in Eelde.

De kosten voor leden zijn €15,00 en voor niet leden €37,50. Allen van harte welkom. Opgave op de clubavonden die nog resteren.

Dan ten slotte de contributie. We hebben een deel van het seizoen niet kunnen spelen. Redelijk is dan om minder contributie te betalen. De contributie voor dit seizoen zal zijn: €30,00.

Te veel betaalde contributie wordt teruggestort.

 

Hiermee sluit ik deze 2de  nieuwsbrief van het seizoen 2021- 2022 af.    Jan Moesker  Redactie