Seizoen 2013/2014 Nieuwsbrief 4               

Mei 2014

 

Beste Sjoelvrienden en vriendinnen, hierbij weer een nieuwsbrief van de sjoelclub “SCHAVUIT”.

Introductie.

Hallo sjoelvrienden en vriendinnen.

Hierbij de 4de en laatste nieuwsbrief van het seizoen 2013/2014. We hebben de competitie er net opzitten. Afgelopen maandag wqas de laatste competitieweek. Door uitval van enkele weken liepe de competitie wel erg lang door. Niet te min is er de laatste week ontzettend goed gespeeld. Een aantal hoogste seizoenscores mert name in de 20 bakken. Veel bijzonders is er niet te vermelden anders dan de uitslagen die op een apart blad bijgevoegd zijn. Hierin zitten wel een aantal verrassingen. Daarover hieronder onderd het kopje De Competitie meer. Als jullie de nieuwsbrief ontvangen hebben we de slotavond al weer achter de rug of zijn we er nog mee bezig. Alvast een goede zomer en eventueel indien van toepassing een fijne vakantie toegewenst.

 

De Competitie

De competitie zit er op. We geven in dit stukje zoals gebruikelijk in de laatste nieuwsbrief een nabeschouwing hoe een en ander in de verschillende klasses verlopen is. Dit seizoen kent wel een spectaculair verloop. De start was zonder meer catastrofaal. We kelderden als club in 5 weken tijd gigantisch naar beneden. Op het dieptepunt zo ongeveer 1,5 punt lager dan aan het einde van het vorige seizoen. Reden? Niet duidelijk. Wel is het zo dat we ongeveer vanaf week zijn zijn begonnen met het waterpassen van de bakken. En zie er trad een omkeer op. We gingen weer omhoog totdat we op het einde het verlies weer bijna weggewerkt hadden.

Hoe is het verder gegaan. We bekijken het per klasse. Trouwens voor iedereen geldt dat er in het begin sterke schommelingen optreden.Een goede of slechte score heeft dan direct veel effect op je gemiddelde.

De A-Klasse.

Jan Postma, wat moeilijk in het begin, maar vanaf week 6 een doorlopende stijgende lijn in lijn met de clubtrend. Danny heeft 15 weken gespeeld en heeft een vlakke seizoen prestatie met kleine ups en downs.

Jan Moesker zakte eerst ook tot week 13 en stabiliseerde daarna. Aan het eind van het seizoen heeft hij nog een flinke eindsprint met een flinke stijging. Anja heeft ook een behoorlijk zwakke start tot week 9 en komt dan weer terug vooral in de weken 15 tot 22. Daarna blijft ze stabiel met iets daling aan het einde. Janny Kruizinga ook een dip in de eerste weken. Vanaf week 7 tot week 10 een sterke stijging, daarna vlak en de laaste weken een flinke eindsprit. Ze komt nog in de buurt van Anja. Henk Kruizinga een heel slecht begin en daarna een constante stijging tot het einde. Erik, ook moeite in het begin, een stijging tot week week 14 en daarna blijft hij stabiel spelen mert en lichte daling aan het einde. Jan Brat. Hetzelfde profiel als Erik. Vooral een sterke dip aan het begin. Dan herstel, afvlakking en daling aan het eind. Niet echt veel spannende situaties in deze klasse.

De B-klasse.

Ook hier geldt voor iedereen een sterke daling in de eeerste weken. Vooral in deze klasse zie je een heel sterk herstel daarna. Piekie steekt het hele seizoen flink boven de rest uit. Na een zwak begin een sterk herstel.

Ramon had een heel slechte eerste week maar herstelde zeer sterk. Nog even een daling van week 6-11 en daarna sterk omhoog. Alie Beerda hetzelfde als Ramon. Vanaf week 11 was er een nek aan nek race tussen Ramon en Alie voor de 2de plek die minimaal in het voordeel van Ramon uitpakt. Her verschil is ongeveer 50 speelpunten. Alie Geerts. Een heel moeilijke start zoals bij bijna iedereen tot week 12. Daarna ging bij Alie de turbo erop en in zeer sterk stijgende lijn ging het naar het einde toe. Ramon en Alie B. kon ze net niet meer bereiken. Heel mooi herstel van Alie. Klaas Meeldijk. We vallen in herhaling maar ook hier een zwakke start. Klaas herpakte zich vanaf week 11 tot week 18. Daarna bleek hij, met en klein dipje op hetzelfde niveau maar bleef helaas toch flink achter bij de beginstand van dit seizoen. Fenna, ook zij had een bijzonder slechte start. Vanaf week 11 stabiliseerde het en dat bleef tot week 16. Daarna ging het met Fenna weer geleidelijk opwaarts tot het einde van de competitie. Ze kon niet goed herstellen van de opgelopen optater in het begin.

De C Klasse

Leo heeft met wat ups en downs eigenlijk vrij stabiel gespeeld en is over het gehele seizoen gezien ook nog mooi gestegen. Een derde plek in de runner-up competitie met 1,72 plus is een mooi resultaat. Mooi gedaan Leo. Net als Piekie lijkt het soms of het vreselijk slecht met jullie gaat maar ze hebben het toch wel goed gedaan. Jaap had het in de start ook heel erg moeilijk. Na 3 weken 5 punten achterop. In week 11 bijna het gehele verlies weggepoetst. Knap hoor. Dan heb je toch weer een dip maar ook hier weer herstel.

Met Leo vocht je van week 22 tot week 27 om de eerste plek maar Leo zette een eindsprint in die jij niet helemaal kon volgen. Harm, ook al zo een zeer slechte start. Maar ook bij jou vanaf week 4 een sterk herstel wat doorliep tot het einde toe.Janny Wijngaard. Precies hetzelfde verhaal als Harm. Een slechte start en daarna herstel. Op de eindstreep kon je Harm net niet de derde plek afpakken. Je kwam over het gehele seizoen 100 punten tekort ondanks een heel sterke 30ste week. Onze Nina. Ook even moeite met het begin maar daarna continue in stijgende lijn. Vooral van week 16 tot 26. Je bent wel weer mooi een punt gestegen en dat is best wel goed, want we hebben per saldo meer dalers dan stijgers. En ten slotte in deze klasse Trudie.

De eerste week ging je in tegenstelling tot iedereen enorm omhoog. Van de schrik zakte je daarna kennelijk weer weg tot week 8. Daarna steeg je weer tot ongeveer week 16. Toen was de koek op en begon een geleidelijke terugval. Je eindigde met een minimaal plusje ten opzichte van het vorige jaar en dat is toch nog mooi meegenomen.

De D-klasse.

Hendrik man, je was de enige die heel sterk begon. Met wat schommelingen had je toch een flinike stijging. Vooral vanaf week 16 tot 28. Daarna een klein dipje dat je niet had moeten hebben. Heel goed gespeeld. Met 3,97 in de plus heb je het heel goed gedaan. Je spel is ook sterk verbeterd. Jeannet, je hebt het hele seizoen eigenlijk vrij stabiel gespeeld wat we ook al jaren van je gewend zijn. Wel wat schommelingen maar toch een mooi vlak verloop. Het lukte je net niet om in de runner up nog in de plus te komen. Betje. Ook al een heel sterke start en daarna een terugval in de eerste weken. Het vervolg is een mooie stijging met een piek in week 19. Vervolgens blijft het mooi vlak en nog iets stijging in de laatste weken en afsluitend een prachtige score in week 30. Met Jeannet ging het heel lang om de tweede plek. Het ging om en om. Dan Jeannet voor en dan jij weer voor. Met je score in week 30 wist je Jeannet net te passeren. Het verschil is ook hier minimaal, namelijk 20 speelpunten op de ongeveer 63.000 die je dit seizoen gespeeld hebt. Een heel mooi resultaat voor jou, Betje. Proficiat! Van Anthon en Jan Krol valt verder geen verslag te maken omdat ze, om diverse redenen, maar erg weinig weken gespeeld hebben.

Samenvattend zien we dat vooral in de 2de en 3de klasse er een sterke terugval is geweest in het begin met sterk herstel daarna in lijn met het speelprofiel van de club in totaal.

Runner-up competitie.

Deze competitie ging uitsluitend tussen Hendrik Mensing en Henk ten Buur. Ze bleven steeds bij elkaar in de buurt met Hendrik op kop. Maar Henk kwam steeds dichterbij. De laatse week moest de beslissing brengen.

Hendrik had zo ongeveer 40 punten voorsprong. Probleem was welke naam gegrafeerd moest worden voor de winnaar. Na de eerste ronde speelde Hendrik plus en Henk gelijk met het gemiddelde. Voor ons leek het duidelijk, Hendrik wint. Voorsprong was 90 punten. De tweede ronde. Hendrik verliest 90 punten en Henk speelt iets plus. Ze staan zo goed als gelijk. Nog geen winnaar bekent. Na invoer in de computer blijkt Henk een voorsprong te hebben van 17 duizendste punt oftewel 9 wedstrijdpunten = 1 gemiste kantje.

Persoonlijke records:

Er zijn 12 persoonlijke records gesneuveld in de competitie allen op nam van 4 personen: Ramon (1), Hendrik (4), Leo (2) en Henk te Buur (5). Het zijn er 2 in 10 bakken en 10 in de 20 bakken records.

Individueel en teamsjoelen in Rolde, Voorthuizen en Barneveld

Het teamsjoelen is niet meer in Rolde gespeeld maar uitsluitend op open inschrijf basis in Voorthuizen.

Het 1ste team werd uiteindelijk 2de in de 3de klasse. Het 2de en 3de team werden respectievelijk in de 2de klasse 9de en in de 3de klasse 11de.

Individueel zijn we met 8 personen naar Barneveld geweest. Jan Postma werd 12 de in de B klasse, en Piekie 6de in E. Alie Geerts en Ramon werden 5de en 6de in F en Leo en Harm 5de en 6de in G. Hendrik werd 7de in H en Henk ten Buur 8ste in J. Redelijke resultaten en toch nog een mooi aantal afgevaardigd.

Volgend seizoen maar weer kijken hoe het dan gaat. Het afvaardigingsysteem werkt dan anders.

Enkele ander zaken:

Zoals bijna bij iedereen wel bekend zijn bankrekening nummer gewijzigd in IBAN nummers. Dus ook het rekeningnummer van onze sjoelclub. Voor alle zekerheid vermelden we hier ons IBAN nummer. Dit is:

NL86RABO0302879358. Bij betalingen dus dit nummer gebruiken.

Aan het einde van de zomer beginnen we natuurlijk ook weer vol enthousiasme te sjoelen.

De eerste sjoelavond in het nieuwe seizoen 2014-2015 is op 1 september.

De leuke en gezellige ledenvergadering wordt gehouden op maandag 27 oktober 2014.

Henk Kruizinga gaat een studie doen en dat valt op maandag. Hij zal dus incidenteel komen. Hij blijft wel lid van de vereniging en is als hij kan uiteraard altijd van harte welkom.

 

Nogmaals, allen een goede zomer en eventueel een prettige vakantie toegewenst.

 

 De redactie: Jan Moesker