Naam

 

 

 

 

 

 

 

Beste Sjoelvrienden en vriendinnen, hierbij weer een nieuwsbrief van de sjoelclub “SCHAVUIT”.

Introductie.     

Hallo sjoelvrienden en vriendinnen.

Hierbij de 4de nieuwsbrief van het seizoen 2017/2018. We hebben de competitie er op zitten en zijn nu op de slotavond van dit seizoen. Met de competitie is ook de runner-up competitie ten einde. Per saldo hebben we ons als club niet kunnen verbeteren, erger nog, we zijn er iets op achteruit gegaan. We hebben met ons allen ons stinkende best gedaan zo goed mogelijk te presteren. Heel goed! Zo moeten we het hebben. Nieuwe bakken hebben toch wel een negatief effect op de resultaten. De runner-up was nog heel spannend op het eind. Daarover later meer. We hebben door vakanties en andere omstandigheden, die we niet zelf in de hand hebben, “slechts” 28 weken kunnen spelen. 30 weken zit er, zonder eigen locatie, gewoon niet meer in. Hopelijk halen we volgend jaar weer de 29 weken. De wedstrijdkalender wordt gemaakt en dan zien we wel waar we op uitkomen. We zullen het volgend jaar met minder leden moeten doen tenzij er nieuwe bij komen.

Jaap en Fenna zullen niet meer komen evenals Rinkje. Jaap heeft lang met een armblessure gelopen en het is nog niet helemaal 100%. We wensen hem veel beterschap. Er zal door het vertrek van Fenna verandering in het bestuur optreden. Daarover in het begin van het volgende seizoen meer. Jaap en Fenna hartelijk dank voor al het werkt wat jullie voor de club verzet hebben. Met geen pen te beschrijven hoeveel dit is geweest. Fantastisch. Nu naar het sjoelen. We gaan nu de competitie per lid nader bekijken.

De Competitie

Zoals al genoemd zit het er op. De rookwolken zijn opgetrokken en we kunnen de stand opmaken. De toppers zijn Hendrik en Gerrie. Die hebben zich het meest verbeterd. Ook Jan Postma heeft een mooie sprong voorwaarts gemaakt. We kijken nu per klasse hoe een en ander verlopen is aan de hand van de klasse grafieken.Hoe gaat het met de diverse spelers? A-Klasse. Jan Postma speelde in week 1 en 2  niet goed maar trok dit in de daarop volgende 3 weken weer recht en zat toen al in de plus. Van week 11 tot 19 ging het eerst omhoog en daarna weer wat daling. Vanaf week 12 ging het constant licht omhoog. Met 1,09 in de plus en een 4 de plek in de runner-up is dit op dit niveau een heel mooie prestatie. Jan Moesker had een heel slecht begin. Hij herstelde wel weer in de daarop volgende 2 weken maar kon het verlies niet recht trekken. Tot week 11 was er een lichte daling. De 4 weken daarna was er een flinke stijging en dan zitten we op week 15. Na week 15 blijft het stabiel tot het einde van de competitie. Jannie Kruizinga begon de eerste 3 weken ook niet al te goed maar eigenlijk viel het in verhouding nog mee. De 5 weken daarna ging het ijzersterk en stond ze 2de  in B boven Jan Moesker. De volgende 3 weken bleef het met Jan gelijk opgaan en daarna zette Jan het gas erop en viel Janny iets terug. (tot week 17) De weken daarna bleef ze spat stabiel. Ze bleef net mooi boven de 130. Anja Dijkstra had als bijna iedereen een slechte start maar kwam de 9 weken daarna ook weer mooi terug. Daarna blijft het stabiel en eindigt ze net boven de 130. Erik Koelewijn begon als uitzondering met winst. En flink ook. Helaas kwam de klap de week er op met een enorme terugval. Daarna tot week 6 gaat het flink omhoog met nog even in de plus. Daarna tot het einde stabiel met lichte schommelingen naar net boven Anja en ook net boven de 130. Ramon Bergsma heeft een paar sterke schommelingen in het begin. Daarna stijgt het tot week 9 en daalt het weer tot week 14. Na week 14 is er een mooie stijgende lijn tot week 25. Dan gaat het weer iets minder. Hij eindigt op precies 127.  Kees Bouwman begon goed maar had de 2 weken daarop slechte scores. Daarna was er een sterk stijgende lijn tot zelfs in de plus in week 8. Vervolgens gaat het langzaam wat naar beneden tot week 24. Dan is er plotseling een kentering en gaat het weer omhoog tot het einde. Hij eindigt net iets onder Ramon. Henk Kruizinga heeft heel lang niet meer gespeeld. Dat is te merken aan zijn start. Niet wat we van hem gewend zijn. In week 5 zelfs onder 116 gemiddeld. Daarna gaat het met sprongen omhoog tot het einde aan toe. De kennis is er nog. We gaan nu naar de B-Klasse. Piekie Snuk had als velen ook een slecht begin. Maar daarna ging het eerst snel en daarna wat langzamer bergop. Een mooie regelmatige stijgende lijn met een paar kleine dipjes. Ze eindigt uiteindelijk heel netjes net in de plus. Mooi gedaan.

Jan Brat begint ook zeer slecht maar komt direct ook weer sterk terug. In week 5 is hij zelfs even eerste in de B klasse. Dan is er een terugval met direct ook weer een terugkomen. Vanaf week 14 gaat het gestaag omhoog met aan het eind toch nog even een dipje. Alie Beerda begint heel slecht maar ook hier een sterk herstel tot week 14. In week 12 staat ze zelfs even bovenaan in de B. daarna is er een lichte terugval tot week 22 waarna weer een licht herstel intreed tot het eind van de competitie. Alie Geerts tenslotte in de B had 2 eerste minne weken. Ook hier een flink herstel wat tot week 9 duurt. Daarna wordt het even 2 weken minder waarna het spel stabiliseert met op het eind weer een licht opleving. C-Klasse. Klaas Meeldijk had een redelijk begin met een uitschieter in week 3 en zat tot week 15 in een mooi opgaande lijn. Hij kwam op dat moment zelfs iets boven de 120 gemiddeld. Daarna ging het langzaam achteruit tot week 25. Toen had hij voor zijn doen een monsterscore en was er een sprongetje omhoog. Vanaf week 25 is het vlak. Dan komt Hendrik Mensing aan de beurt.  Hij had een zeer sterke start. Met name de weken 3 en 4 scoorde hij heel hoog. In week 6 en 10 stond hij zelf eerste in de C klasse. Na week 10 begon het minder te worden. Een gelijkmatige dalende lijn tot week 20. Daarna blijft het stabiel tot het eind. Rinkje Nauta begon matig en komt daarna ook weer goed terug tot week 13. Daarna is het vlak en vanaf week 19 zet zich een daling in. Harm Geerts had ook de 2 eerste weken een slechte score. Ook hier zet zich weer herstel in tot week 13. Na week 13 blijft het netjes vlak tot het einde. Ten slotte de D-Klasse. We beginnen met Trudie Mali. Na wat gebruikelijke schommelingen in het begin bleef het tot week 9 mooi constant en nog in de plus voor de runner-up. Vanaf week 9 ging het hééél langzaam naar beneden met grote regelmaat. Ondanks dat ben je toch als eerste in de klasse geeindigd. Henk ten Buur had een slecht begin maar wist zich sterk te herstellen. Na 2 minder goede weken in week 6 en 7 ging hij weer sterk omhoog tot week 13. Het leek er op dat hij bij Trudie in de buurt zou komen. Maar ook hier ging het na week 13 in een zeer gelijkmatig tempo minder met Henk en kon hij zijn tweede plaats net handhaven. Jeannet Kruizenga begon goed zakte daarna wat weg maar wist zich goed te herpakken. Van week 7 tot 16 ging het mooi omhoog. Daarna bleef ze strak in een rechte lijn naar het einde gaan. Uiteindelijk bleef ze net achter Henk ten Buur voor de tweede plek. Leo Nauta begon de eerste 2 weken slecht. Daarna was er een herstel tot week 8. Vanaf dat moment gaat hij in bijna een rechte lijn naar het einde met een ietsje daling. Over Gerrie Lieverdink kun je eigenlijk niet zoveel schrijven. Ze is in week 14  begonnen en het valt, als je op een club begint, altijd verschrikkelijk tegen. Het is erg wennen aan spelen op 10 verschillende bakken. Je moet de bakken leren kennen. Toch is ze mooi opgeklommen de 14 weken dat ze heeft gespeeld. Volgend jaar gaat het vast beter en zul je, denk ik, veel vaker in de 100 gooien. Misschien weer een runner-up winst?? We zullen zien.

Runner-up competitie

Ook deze is uiteraard ten einde. We zijn op 20 punten in de min geeindigd. Dat is een beetje een tegenvaller. Maar je kunt ook niet altijd in de plus blijven. Mogelijk en bijna zeker hebben de nieuwe bakken hier ook een rol in gespeeld. Er zijn 7 spelers in de plus geeindigd wat weer iets minder is dan het vorige seizoen. De verwachting is dat het volgend jaar weer beter gaat met de runner-up competitie. De competitie was op het eind wel zeer spannend. Hendrik en Gerrie lagen slechts 0,03 punten van elkaar met Hendrik als hoogste. Gerrie moest 8 punten boven haar gemiddelde gooien als Hendrik gelijk bleef. Hendrik mocht 15 punten verliezen om boven Gerrie te blijven als Gerrie gelijk bleef. Het resultaat staat in de uitslag runner-up.

Teamsjoelen en Individueel in Rolde en Barneveld

Bij het team-sjoelen zijn we uiteindelijk toch met 3 teams op pad gegaan naar Barneveld. Er was namelijk een mogelijkheid om onze 3 resterende leden op te geven bij de ANS. Die hadden een pot met “losse leden” die wel mee wilden doen maar nog niet in een team zaten. Zo kwam ons derde team tot stand.

De resultaten waren ook niet slecht. Het eerste team in de 2de klasse eindigde als 5de.

Het tweede team in de 2de klasse eindigde als 3de. Dit na correctie achteraf van de uitslag. Op de dag zelf stonden de tweede klassers beide 1 plaats hoger. 2de en 4de dus. En dat is uiteindelijk wel de beleving op dat moment.

Het derde team in de 3de klasse werd zonder correctie mooi tweede. Daar kunnen we uiteindelijk toch wel tevreden mee zijn.

Bij het NK individuele sjoelen zijn we uiteindelijk met 17 personen naar het NK in Barneveld gegaan inclusief 3 personen in het open-toernooi en Hendrik die voor Hoogeveen sjoelde. Toch een mooi resultaat. De winnende sjoelresultaten waren als volgt: 1ste plaats voor Jelle Elzinga in de HHB. Prachtig resultaat. 1ste plaats voor Jan Moesker in het OT in de C klasse. Mooi resultaat.  En een 3de plek voor  Hendrik (Hoogeveen) in de F klasse. Voelt ook wel een beetje als een resultaat voor Schavuit. De beste volgende plekken waren  een 4de  en een 5de plaats in het OT C Klasse voor resp. Janny Kruizinga en Jan Brat. De rest zat maximaal op een 7de plek (Piekie in E) en lager. Maar 2 eerste plekken is toch heel mooi!

En verder…

De slotavond is op donderdag 24 mei bij Alinghoek in Drouwen. De zelfde accommodatie als vorig jaar. We moeten tussen 17.00 en 17.30 uur aanwezig zijn. Na de prijsuitreiking is er een groot buffet. Daarna spelen we nog wat spellen. De kosten voor volle leden is €10,00 en voor niet leden en 10-tjes leden €32,50 Het gaat weer een gezellige avond worden. En, oh ja, het drinken is onbeperkt kosteloos. Voor leden die nog geen Schavuit poloshirt hebben is deze bij Janny Kruizinga te bestellen onder opgave van maat.

Iedereen een fijne vakantie en/of zomerrust toegewenst.

 

Hiermee sluit ik deze 4de nieuwsbrief van het seizoen 2017- 2018 af.        Jan Moesker  Redactie