Seizoen 2015/2016 Nieuwsbrief 5

Mei 2016

 

Beste Sjoelvrienden en vriendinnen, hierbij weer een nieuwsbrief van de sjoelclub “SCHAVUIT”.

 

Introductie.

Hallo sjoelvrienden en vriendinnen,

Hierbij de 5de nieuwsbrief van het seizoen 2015/2016. Razend snel ditmaal na de 4de. Wat een prachtig seizoen hebben we gehad.Heel veel persoonlijke records, heel veel spelers in de plus en een geweldige stijging van het clubgemiddelde.

Vanaf januari is Kees Bouwman lid geworden. De competitie gaat ook dit jaar over 29 weken. De 30 halen valt wel erg moeilijk.Veel is er ook niet aan te doen. We moeten het maar nemen zoals het is. We hebben 2 leden in de ziekenboeg gehad. Klaas en Harm. Bij Harm was de situatie flink kritiek en hij is nog steeds onder strenge medische controle. Klaas heeft weer een ernstige aanval van benauwdheid gehad. Dat was ook niet misselijk. Gelukkig zijn beiden weer op de club aanwezig. Vandaag sluiten we dan dit goede seizoen af. Hoe het allemaal verlopen is in de competitie, in Rolde en Barneveld, de Runner-up competitie en de PR’s volgt hierna.

De Competitie

We hebben een geweldige competitie gehad dit seizoen. Hoe is dit allemaal bereikt? Daarover hierna meer. We beginnen met de A-Klasse. Jan Postma begon in week 1 niet te best. Daarna was er een constante toch wel sterke stijging te zien tot week 9. Vervolgens ging het tot week 13 weer wat minder waarna er weer een flinke stijging was tot week 22. Vanaf dit moment blijft het tot het einde constant. Een heel goede prestatie dit seizoen met een stijging van ruim een punt. Jan Moesker had ook een heel slechte week 1. In week 2 was dit direct weer bijgetrokken. Daarna zakte het langzaam naar beneden tot week 12. Toen ging de knop om en vanaf week 13 bleef het stijgen tot hij uiteindelijk nog mooi in de plus eindigde. Erik Koelewijn startte sterk en bleef stijgen tot week 15. Daarna was er tot week 21 een terugval. Maar daarna kwam hij weer terug met een stijging tot week 24 waarna het strak vlak bleef. Janny Kruizinga super sterk in week 1. Daarna kun je wat terugval verwachten wat ook kwam tot week 5. In week 6 weer een heel sterke beurt waarna het eigenlijk strak vlak bleef, met een heel klein dipje van week 17 tot 21 en daarna van 21-23 weer terug gekomen. Verder strak vlak. Anja Dijkstra had 2 slechte eerste weken (2 en 3) en van 4 tot 9 komt ze toch weer ijzersterk terug. Met een heel kleine terugval van week 9 tot 14 gaat het licht stijgend omhoog tot het einde van de competitie aan toe. Kees Bouwman startte met een gemiddelde van 127. Een redelijke waarde voor hem. In week 3 had hij een enorme dip. Na herstel in week 6 en 7 ging het in week 8 en 9 toch weer minder. Daarna ging het met hem constant bergopwaards met positieve uitschieters in week 11 en 21. Kees is denk ik nu wel op een niveau beland wat je van hem mag verwachten. De laatste 8 bakken zit hij rond de 130 gemiddeld. De B-klasse. Piekie Snuk heeft de eerste 6 weken ijzersterk gespeeld. Van 123,5 naar 128 gemiddeld. Daarna is ze zo’n beetje rond die 128 blijven hangen. Van week 6 tot 12 wat minder maar ook weer herstel naar de 128. Het zelfde in week 17-21. Van week 21-25 een uitschieter naar boven en daarna tot het einde weer 128. Piekie, 128 is toch wel heel goed hoor. Jan Brat begint al met een slechte start in week 1. Direct erop ook een prima herstel. Dan een dipje in week 4 en weer goed herstel maar de weken daarna weer wat terugval tot week 8. Dan is er een heel sterke periode tot week 14. Daarna weer iets terugval en herstel tot week 22. Ten slotte behoorlijk stabiel naar het einde van de competitie. Ramon Bergsma begon dramatisch slecht. Een terugval van 126 naar 120. De 2 weken daarop een heel sterk herstel.Daarna gaat het vanaf week 4 in een bijna constant stijgende lijn, met en paar schommelingen, naar het einde van de competie. In de laatste 4 weken was de stijging er uit. Ramon kwam bijna weer in de plus maar dat is net niet gelukt. Ramon, volgend jaar beter beginnen hoor! Alie Beerda had een ijzersterke start in week 3 maar dat moest ze direkt weer bekopen met een terugval naar de startwaarde in week 11. Ze staat dan ook gelijk met Ramon. En dat was bepalend voor een bloedstollende strijd met Ramon tot het einde van de competitie. Van week 14 tot weet 25 loopt ze iets achter bij Ramon maar in week 25 staan ze precies gelijk tot op 2 duizendste punt. Helaas bleef ze de weken daarna een fractie bij Ramon achter. Op het einde was het verschil 0,15 punt op gemiddelde = 60 punten sjoelen. Alie Geerts begon ook dramatisch slecht. In week 3 was de terugval meer dan 4 punten. Ze herstelde daarna ook weer heel goed. Vanaf week 5 blijft de stand heel stabiel tot week 25. Dit mede door een periode van afwezigheid wat ons allen bekend is. Daarna is er een lichte verbetering tot het einde. De C klasse. Leo Nauta begint evenals vele andere niet goed. De eerste 2 weken zwakke beurten. Maar dan. Van week 2 tot 13 een sterk opgaande lijn. Heel sterk van Leo.Van week 13 tot 17 blijft het strak stabiel. Daarna is er iets terugval maar tot het einde blijft het toch vrij stabiel.

Na week 13 kwam zijn toppositie niet meer in gevaar. Klaas Meeldijk is qua start een uitzondering op de regel. Hij had een zéér sterke start. Hij staat 7 weken lang eerste in C. Vanaf week 3 begint het wel weer wat terug te vallen maar tot week 11 houdt hij redelijk stand. Vanaf week 12 is hij in een omstrengeling met Fenna verzeild geraakt. Bijna tot het eind aan toe zitten deze 2 zéér dicht bij elkaar in een gevecht om de tweede plek. Een aantal weken staan ze nagenoeg gelijk.

Ook in week 25 nog. Daarna valt Klaas wat terug en wordt hij derde. Fenna Middelbos heeft ook een niet goede start. De eertse 2 weken zijn dramatisch. Ook Fenna gaat dan sterk stijgen tot week 12 waarna het afvlakt en de battle met Klaas aanvangt zoals bij Klaas beschreven. Vanaf week 25 weet ze toch te stabiliseren zodat ze tweede wordt.

Jaap Middelbos is een verhaal aparte. Hij heeft zo te horen in de sjoelzaal last van het kantjessyndroom. En ook hij had een heel zwakke start tot week 4. Daarna begint een wonderbaarlijke opmars omhoog wat aanhoudt tot week 25. Ja, ook week 25. Als de opmars doorzet kan hij nog tweede worden. Maar helaas, hier hield het op en evenals bij Klaas is er vanaf week 25 een terugval. Hendrik Mensing had ook een niet goede eerste beurt. Wat is er met de C mensen aan de hand? Allemaal een slecht begin op Klaas na. En daarna ook een sterk herstel! Na deze slechte beurt kwam hij keisterk terug. In 4 weken tijd van 112,5 naar 119,5. Ongelooflijk sterk teruggekomen. Maar het is te verwachten dat er dan weer een terugval is. Die is er ook van week 5-8. Daarna blijft het stabiel met wat kleine schommelingen tot week 23. Daarna is er tot het eind een constante terugval. Dan ten slotte in deze klasse Harm Geerts. En ja hoor, ook Harm starte niet goed. En ja hoor, ook Harm kwam daarna van week 3 tot 6 heel sterk terug. Vervolgens is er, steriotiep voor deze klasse, weer een terugval tot ongeveer het begingemiddelde. Dan blijkt Harm ernstig ziek te zijn en is hij een vijftal weken niet aanwezig. Bij zijn terugkeer vanaf week 21 loopt het lichtjes terug. Maar dat is ook niet verwonderlijk gezien de omstandigheden. Fantastisch dat je nog speelt en dan ook nog 20 bakken. Top! Dan eindigen we met de D Klasse. Traditioneel de klasse met de strakke lijnen. Rinkje de Jong starte heel sterk. Daarna enige schommelingen maar dat is gebruikelijk in het begin en vervolgens in een strakke lijn omhoog. Weinig verder van te vertellen. Ze maakt een enorme sprong van dik 14 punten omhoog waarvan een groot deel al direct in het begin. In week 5 al op +10. Een sterke winnaar in deze klasse. Trudie Mali is een kampioen van de regelmaat. Een goed begin tot week 3. Een daarna een strakke bijna rechte lijn tot het einde. Minder dan een punt verval in dit gehele traject. Tot week twaalf stond ze eerste. Op dat moment staat ze exact gelijk met Rinkje. Daarna kan ze Rinkje niet meer volgen en gaat ze haar eigen gang. Henk ten Buur heeft ook een goede start tot week 8. Daarna evenals Trudi maar zonder verval een kaarsrechte lijn tot week 24. Het verschil tussen week 8 en 24 is slechts 0,2 punt. Daarna gaat het nog iets omhoog. Henk en Trudie wat een regelmaat!

Jeannet Kruizenga heeft ook een goede start tot week 5. Daarna is er wat terugval tot week 12 met daarop weer stijging tot week 15. Vanaf week 15 tot het einde kun je ook haast weer een lineaal er langs leggen zo strak recht gaat ze naar het einde toe. Hier eindigt de serie van de regelmaat spelers. Betje Fokkens heeft een heel goed begin in de eerste 2 weken. Daarna in week 3 een heel slechte beurt. Ze komt daarna weer goed terug. Nog even een lichte terugval en daarna vanaf week 9 toch weer in een constant stijgende lijn naar het competitie-einde. Betje, met je 90 jaar een heel goede prestatie en een toonbeeld van veerkracht. Prima gedaan! Dan ten slotte Sebastiaan Wildeboer. In de eerste beurt, week 2, direct al 6 punten pakken. De 2 weken daarna iets terug. En dan vanaf week 5 in een sterk stijgende lijn omhoog tot het eind van de competitie. Een heel mooi resultaat. En in de Runner-up maakte je het ook spannend. Daarover hierna meer.

 

Runner-up competitie.

De runner-up competitie was dit jaar bloedstollend spannend. Op het eind kroop Sebastiaan steeds dichter naar Rinkje toe. Tot op de laatste week was niet bekend wie zou winnen. En na de laatste competitie wedstrijd kan de wedstrijdadministrateur nog steeds niet zeggen wie gewonnen had. Rinkje en Bastiaan zaten heel dicht bij elkaar met Rinkje iets voor. Rinkje speelde de laatste week gelijk op haar gemiddelde en Bastiaan was iets boven zijn gemiddelde. Was het genoeg??? De computer moest het uitwijzen. Het eindresultaat is dat Rinkje op saldo 6 duizendste punt meer had dan Bastiaan wat neer komt op 3 spelpunten!!! Of te wel b.v. 1 kantje of een 4 meer er in. Minimaal verschil dus. Het betekende ook dat het tussen Rinkje en Sebastiaan tot op de laatst gegooide steen onduidelijk was wie zou winnen. Verder is er onbehoorlijk goed gesjoeld door iedereen. Bijna iedereen is hoger geeindigd dan vorig jaar. Slechts 4 spelers lager dan vorig seizoen. Dit resulteerde ook in de resultaten die in het volgende hoofdstuk besproken worden.

 

Persoonlijke records:

Dit jaar zijn er héél veel persoonlijke records behaald. Om precies te zijn 42 records. Dit is echt buitenproportioneel.

Hoofdzakelijk bij de nieuwkomers maar ook oudgedienden zaten er bij. Jan Postma o.a. met en nieuw 20 bakkenrecord van 2916. Niet alle records zijn in detail vermeld. Ze zijn te vinden op de website en de huidige records op de uitslagenlijst. In het uitslagenblad zijn de aantallen records per persoon vermeld.

 Individueel en teamsjoelen in Rolde en Barneveld

Helaas was er door gebrek aan belangstelling en het niet meer kunnen formeren van een redelijk team met de beschikbare leden geen afvaardiging naar het NK teamsjoelen. Aan het individueel sjoelen in de afdeling hebben

15 leden meegedaan met dien verstande dat er 1 voor Hoogeveen speelde en 3 voor sv Groningen.

In de uitslagenlijst in een tabel opgenomen met de resultaten van de selectiewedstrijden in Rolde.

 

 

Enkele andere zaken

De opkomst was dit seizoen 87,3% rekening houdende met laatkomers als lid, ernstige ziektes  etc.

De felicitaties nogmaals voor Rinkje die de Noordbokaal won en in de I klasse landelijke kampioen werd.

Super Rinkje!!  Ook feliciteren we Anja met het behalen van een mooie 4de plek op het NK in de C klasse.

 

 

En alvast vooruit kijkend:

De competitie begint op 29 augustus 2016.

De ledenvergadering wordt op 24 oktober 2016 gehouden.

Het Schavuittoernooi wordt op 5 november 2016 gehouden.

 

Hiermee sluit ik deze laatste nieuwsbrief van dit seizoen af.

Allen een goede zomer en indien van toepassing een fijne vakantie toegewenst.

We zien elkaar weer op 29 augustus.

 

Jan Moesker