Seizoen 2018/2019 Nieuwsbrief 4     Mei 2019

 

Beste Sjoelvrienden en vriendinnen, hierbij weer een nieuwsbrief van de sjoelclub “SCHAVUIT”.

 

Introductie.     

Hallo sjoelvrienden en vriendinnen. Hierbij de 4de nieuwsbrief van het seizoen 2018/2019. We kregen er 2 nieuwe leden bij. Anneke en Remco. Een fijn gebeuren. We hebben de competitie achter de rug en we staan nu ten opzichte van vorig jaar 5,8 punten in de plus. Dat lijkt heel goed maar het is nogal geflatteerd. 2 nieuwe leden, Remco en Anneke, plus een half nieuw lid (Henk Kruizinga) vertekenen het beeld. Van de “oude leden” is het resultaat zonder Alie Geerts -7,66. Per saldo achteruitgang dus. Alle afdeling- en landelijke wedstrijden zitten er ook op. Daarover later meer. Op tragische wijze verloren we direct in het begin van het seizoen Kees Bouwman als lid. Een schok in de club. Verder overleed de man van Piekie, Bouwe Snuk. Ook een verdrietig gebeuren waardoor Piekie de laatste weken niet meer aanwezig was. Ook de Paas wedstrijd cyclus met Hoogeveen werd afgelast vanwege een overlijden binnen de club in Hoogeveen. Alie Geerts is chronisch ziek en lijdt periodiek aan ernstig pijn. We moeten afwachten hoe het met het lidmaatschap en komen sjoelen van Harm en Alie verder gaat. Allemaal verdrietige zaken waar je ook mee te maken krijgt zeker als en club verder vergrijst. We gaan nu maar naar de sjoelzaken. Als eerste de competitie. Zoals gebruikelijk gaan we per lid kijken hoe een en ander verlopen is waarvan in de vorige nieuwsbrief al een begin is gemaakt.

De Competitie

Hoe hebben de leden gepresteerd in het afgelopen seizoen? We gaan dit per lid bekijken.

Te beginnen met de A-klasse. Als eerste Jan Postma.Hij begon met een mooie stijging van week 1 tot 7. In week acht een terugval en daarna tot week 18 het einde mooi stabiel. Vanaf week 18 een heel lichte terugval. Danny Vochteloo had een slechte start in de eerste 4 weken. Toch wel even wennen aan de bakken denk ik. Daarna gaat het flink omhoog met een terugval van week 10-12. Daarna gaat het in een constante stijgende lijn omhoog tot week 28 en de laatste 2 weken stabiel. De laatste 10 weken hebben Jan en Danny precies gelijk gescoord. Jan Moesker had een heel slechte start in de eerste 5 weken maar komt langzaam weer wat omhoog. Van week 7-12 ging het mooi omhoog en daarna blijft het stabiel zo net boven de 130 tot week 20. Daarna gaat het nog mooi omhoog tot het einde. Janny Kruizinga begon mooi stabiel ook net iets boven de 130 maar ging in week 9-11 flink onderuit. Daarna stabiliseerde de stand zich tot nu toe zo rond de 128,5 met een ietsje daling in de laatste 3 weken. Erik Koelewijn had een heel slechte start maar herstelde de week daarop meteen. Daarna schommelt het rond de 128 tot week 17. Daarna is het stabiel op 128,5 tot week 27. Vanaf die week ging hij zeer sterk omhoog. Opmerkelijk! Ramon Bergsma Begon het seizoen met een zeer slechte score voor zijn doen. Daarna herstelde hij echter met een forse stijging tot week 10. In week 11 dan even een minder goede week. Daarna stabiel rond de 127 met een lichte daling vanaf week 25. 

De B-klasseVoor Piekie Snuk heeft dit seizoen een grillig verloop. Een heel beroerd begin tot week 4, daarna weer sterk herstel in week 5 en 6. Vervolgens zakt het weer iets weg tot week 12 en daarna is er toch weer herstel tot week 25. De weken daarna is ze niet meer aanwezig door het overlijden van haar man Bouwe. Jan Brat heeft een heel goed week 1 en een even slechte week 2-4. Het vervolg is een heel lichte daling tot week 28. Ook hij heeft in week 29 en 30 een opmerkelijk sterke stijging. Alie Beerda had ook een heel goed begin in week 1 en 2. Daarna een zeer ernstige terugval tot week 7. Vanaf week 7 tot 12 weer mooi omhoog en dan blijft het zo ongeveer gelijk lopen tot het einde van de competitie. Henk Kruizinga begon niet al te best voor het niveau waar hij in het verleden stond. Zal ook wel wennen zijn en vooral aan de nieuwe bakken. Maar hij gaat wel vanaf week 5 sterk omhoog tot het einde van de competitie. Hij staat in week 1 dik als laatste, passeert allen in de B klasse en eindigt ruim als eerste.

De C klasseDoor ziekte en opzegging is deze klasse gereduceerd tot op dit moment 3 actieve spelers. Aaldrik moet door andere activiteiten vanaf week 8 opzeggen. Alie’s gezondheid verhinderen Alie en Harm vanaf week 10 om nog te komen. Klaas Meeldijk begon in week 1 goed maar viel daarna tot week 6 terug. Daarna blijft het met lichte schommelingen vrij stabiel tot week 22. Vanaf deze week ging het mooi stijgend omhoog. Hendrik Mensing had een goede week 1 maar een heel slechte week 2. Daarna ging het weer flink omhoog tot week 8. Na week 8 blijven de scores stabiel tot week 23. De 4 weken daarna is er een flinke daling. Van hier stijgt het weer tot het eind. Rinkje Nauta had in week 1 en 2 een heel slechte start. Maar evenals bij Hendrik kwam er daarna in week 2-4 herstel. Daarna is het vlak mede door afwezigheid. In de weken 15 en 16 scoort ze goed en gaat het mooi omhoog. Vervolgens is er een lichte daling wat doorloopt tot het eind. We nemen het verloop van Harm, Alie en Aaldrik niet mee vanwege een niet betrouwbaar beeld wegens ziekte en afwezigheid.

Dan ten slotte de D-Klasse. Opnieuw de klasse met de meest rechte prestatielijnen. Trudi Mali zakte van week 3 tot 6 iets weg maar vanaf dat moment is er een stijgende lijn tot week 18. Vanaf dat moment is haar gemiddelde bijna continue rond de 110,01 blijven staan. Jeannet Kruizenga zakte de eerste 3 weken wat met verlies maar in de drie weken daarna werd dit keurig weggewerkt. Vanaf week 6 gaat het in een bijna stabiele strakke lijn zonder verlies of winst op omstreeks 107,01 naar het einde. Leo Nauta had een heel slecht week 1 maar in de 2 weken daarna werd dit weer keurig weggewerkt. Daarna ook als de anderen in deze klasse gaat het met lichte schommelingen en licht stijgend verder tot het eind. Gerry Lieverdink heeft een mooie stijging tot week 8 en blijft daarna in een lichte schommelende lijn nog steeds licht stijgend omhoog. Ze staat mooi hoog in de runner-up met plus 3,3. Gerrie je hebt perspectief op een score boven de 100 grens. Remco en Anneke gaan beiden eigenlijk gelijk op. Bij beiden een mooie stijgende lijn. Het gaat voor jullie beiden eigenlijk precies gelijk op. Zo’n eerste jaar is altijd moeilijk. Maar jullie gaan flink vooruit een staan mooi 1 en 2 in de runner-up.

 

Runner-up competitie

We zijn, zoals al vermeld aanzienlijk beter gestart dan vorig jaar. De nieuwe leden Anneke en Remco zijn na 5 weken ingedeeld op hun gemiddelde op dat moment. Henk Kruizinga begon sterk en was tot week 17 koploper. Maar Anneke en Remco kwamen, begrijpelijk, sterk opzetten. Remco moest om gezondheidsredenen een paar weken stoppen en Henk kon in week 20 de koppositie even overnemen. Van week 20 tot 23 had Henk even een slecht moment waardoor Anneke flink afstand kon nemen. Echter toe Remco terug kwam ging hij zo sterk dat Henk en Anneke nog teruggepakt werden. In week 28 ging Remco Anneke voorbij en liep hij nog verder uit. De winnaar is dus Remco Strootman.

 

Individueel afdeling en NK Barneveld

De derde ronde individueel in Rolde hebben we er op zitten en ook al weer het NK. Van onze sjoelclub waren we met gemiddeld 18 personen, inclusief tientjesleden, aanwezig in Rolde zij het dat Hendrik Mensing voor Hoogeveen speelde. Maar hij is ook lid van Schavuit. De resultaten waren ook bepaald niet slecht in zijn geheel gezien. De derde ronde in Rolde. 5 1ste plaatsen namelijk voor Jelle Elzinga*, Harm Cornelissen*, Gert Huizing* Hendrik Mensing en Danny Vochteloo! Een eerste plaats in HA in Noord is voor de club wel zeer uitzonderlijk! Verder een 2de plaatsen voor Jan Moesker, Anneke van der Horst en Ben Huizinga*. Totaal dus weer 8 leden in de top 3 in een klasse. In de eindstand Noord waren er 7 leden in de prijzen en 8 afgevaardigden. 1ste prijzen voor Harm Cornelissen in HC, Jelle Elzinga in HHB, Ben Huizinga in H en Hendrik Mensing in F. Een tweede prijs voor Danny Vochteloo in de HA en Anneke van der Horst in J. Uiteindelijk zijn 10 personen geselecteerd voor meedoen aan het NK.Dat is in totaal echt wel goed te noemen.

Op het NK werd in de HA klasse Danny 10de. Hij liet daarmee wel respectabele spelers als Herman Depenbrock en Jan Drent achter zich. Je vraagt je af: “Wat was hier aan de hand?”

In de C klasse werd Harm Cornelissen 10de.In de klasse F waren Hendrik Mensing en Rinkje de Jong respectievelijk

19de en 22ste.In de klasse G werd Marcel Brat knap 5de en in H werd Ben Huizinga 14de. Nou niet echt om over naar huis te schrijven. Volgende keer beter zullen we maar zeggen. Marcel: Jij hebt uiteindelijk het best gepresteerd. Gefeliciteerd.

 

En verder…

 De algemene ledenvergadering is vastgesteld op 28 oktober 2019. U bent allen van harte uitgenodigd. Na de pauze zal er wel weer het traditionele sjoelen zijn op hindernisbakken en andere manieren van sjoelen. Heel gezellig en er komt ook nog een uitslag van waarbij rekening is gehouden met het sjoelkwaliteitsverschil van de verschillende leden.

Allemaal een prettige zomerperiode toegewenst met of zonder vakantie.

We beginnen weer op MAANDAG 26 AUGUSTUS. Wilt u hier goede nota van nemen!

  1. We winnen dan weer een week spelen.

 

Hiermee sluit ik deze laatste nieuwsbrief van het seizoen 2018- 2019 af. De redactie J. Moesker.