Seizoen 2018/2019 Nieuwsbrief 3 februari 2019

 

Beste Sjoelvrienden en vriendinnen, hierbij weer een nieuwsbrief van de sjoelclub “SCHAVUIT”.

 

Introductie.     

Hallo sjoelvrienden en vriendinnen. Hierbij de 3de nieuwsbrief van het seizoen 2018/2019. We hebben nu 20 weken achter de rug in de competitie en we staan nu ten opzichte van vorig jaar er nog steeds goed voor. We gaan lekker omhoog met het clubgemiddelde en komen misschien gelijk uit met het vorige seizoen. De tweede ronde individueel in Rolde is achter de rug en we hebben als club goed gepresteerd. Hierover onder het betreffende kopje meer.

Wegens ziekte zijn Harm en Alie de laatste tijd niet aanwezig. We wensen hen veel sterkte toe.

 

De Competitie

In we gaan nu wat nauwkeuriger wat betreft de competitie in op de stand van zaken zoals eerder al toegezegd. We doen dit per klasse met een korte blik op de prestaties per speler. Te beginnen met de A-klasse. Als eerste Jan Postma.Hij begon met een mooie stijging van week 1 tot 7. In week acht een terugval en daarna stabiel rond 42,5. Danny Vochteloo had een slechte start in de eerste 3-4 weken. Toch wel even wennen aan de bakken denk ik. Daarna gaat het flink omhoog met een terugval van week 10-12. Daarna gaat het in een constante stijgende lijn omhoog. Jan Postma is voor jou niet meer bereikbaar. Daarvoor moet je op dit moment meer dan 800 punten inhalen. Maar volgend seizoen is er tussen jullie vast een flinke competitie. Jan Moesker had een heel slechte start maar komt langzaam weer wat omhoog. Van week 7-12 ging het mooi omhoog en daarna blijft het stabiel zo net boven de 130.Ook hij kan de slechte seizoen start niet meer goed maken. Janny Kruizinga begon mooi stabiel ook rond de 130 maar ging in week 9-11 flink onderuit. Daarna stabiliseerde de stand zich tot nu toe zo rond de 128,5. Een blessure in haar arm is hier mogelijk ook debet aan. Erik Koelewijn had een heel slechte start maar herstelde de week daarop meteen. Daarna blijft het vrij stabiel rond de 128. De laatste weken gaat hij weer wat omhoog en staat nu zo ongeveer 60 punten achter Janny. Ramon Bergsma Begon het seizoen zeer sterk. Een forse stijging tot week 10 dan even een minder goede week. Daarna stabiel rond de 127. Dan de B-klasse. Door ziekte en opzegging gereduceerd tot op dit moment 4 actieve spelers.

Voor Piekie Snuk heeft dit seizoen een grillig verloop. Een heel beroerd begin tot week 4, daarna weer sterk herstel in week 5 en 6. Vervolgens zakt het weer iets weg tot week 12 en daarna is er toch weer herstel. Is in strijd met Henk Kruizinga voor plek 1. Jan Brat heeft een heel goed week 1 en een even slechte week 2-4. Het vervolg is een heel lichte daling tot op dit moment. In de weken 8-16 nog eerste in de klasse maar nu terug naar de derde plaats. Maar er is nog alles mogelijk. Alie Beerda had ook een heel goed begin in week 1 en 2. Daarna een ernstige terugval tot week 7. Vanaf week 7 tot 12 weer mooi omhoog en dan blijft het zo ongeveer gelijk lopen. Henk Kruizinga begon niet al te best voor het niveau waar hij in het verleden stond. Ook wennen en vooral aan de nieuwe bakken. Maar hij gaat wel vanaf week 5 sterk omhoog tot nu toe en is op de eerste plaats gekomen. Zo zie je maar weer dat de basis er altijd nog wel geweest is. Alles is nog vrij dicht bij elkaar 3 in de 124 en Henk net aan in de 125. De C klasse. In deze klasse zijn op dit moment slechts 3 spelers actief. Aaldrik zit met andere activiteiten, Harm’s gezondheid met die van Alie verhinderen hen om te komen. Klaas Meeldijk begon in week 1 goed maar viel daarna tot week 6 terug. Daarna blijft het met lichte schommelingen vrij stabiel met in de laatste weken weer iets verbetering. Hendrik Mensing had een goede week 1 maar een heel slechte week 2. Daarna ging het weer flink omhoog tot week 8. Na week 8 blijven de scores stabiel tot op heden. Rinkje Nauta had in week 1 en 2 een heel slechte start. Maar evenals bij Hendrik kwam er daarna in week 2-4 herstel. Daarna is het vlak mede door afwezigheid. In de weken 15 en 16 scoort ze goed en gaat het mooi omhoog. Vervolgens zakt het weer iets. We nemen het verloop van Harm, Alie en Aaldrik niet mee vanwege een niet betrouwbaar beeld wegens ziekte en afwezigheid. Dan tenslotte de D-Klasse. De klasse met de meest rechte prestatielijnen. Trudi Mali zakte van week 3 tot 6 iets weg maar vanaf dat moment tot nu is het verlies met een grote regelmaat grotendeels weggewerkt zoals het betaamd in deze klasse. Jeannet Kruizenga zakte de eerste 3 weken wat met verlies maar in de drie weken daarna werd dit keurig weggewerkt. Daarna gaat het in een stabiele strakke lijn zonder verlies of winst verder tot nu. Leo Natau had een heel slecht week 1 maar in de 2 weken daarna werd dit weer keurig weggewerkt. Daarna ook als de anderen in deze klasse gaat het met lichte schommelingen en licht stijgend verder. Gerry Lieverdink heeft een mooie stijging tot week 8 en blijft daarna stabiel verder gaat Ze staat mooi hoog in de runner-up met plus 2. Gerrie op naar de 100 grens.Remco en Anneke gaan beiden eigenlijk gelijk op. Bij beiden een mooie stijgende lijn. Het gaat voor jullie beiden eigenlijk precies gelijk op. Zo’n eerste jaar is altijd moeilijk. Maar jullie gaan flink vooruit een staan mooi 2 en 3 in de runner-up.

 

Runner-up competitie

We zijn, zoals al vermeld aanzienlijk beter gestart dan vorig jaar.Er zitten ook nu nog 9 sjoelers in de plus met nog 2 die ook nog wel in de plus kunnen komen. We hopen natuurlijk dat we aan het eind van het seizoen weer in de plus komen. Dat zou mooi zijn. We zijn al flink op weg met op dit moment een stand van -2,88. In de plus komen dit seizoen zou dus nog best nog mogelijk kunnen zijn. Op dit moment is er een prachtige koppositie van Henk Kruizinga met 3,68 plus. 2de en 3de zijn Anneke en Remco.

Individueel en teamsjoelen in Rolde en Barneveld

De tweede ronde individueel in Rolde hebben we er weer op zitten. Onze sjoelclub was met maar liefst 18 personen aanwezig zij het dat Hendrik Mensing voor Hoogeveen speelde. Maar hij is ook lid van Schavuit. Dat is inclusief de 10 tjes leden uit Groningen. Maar toch!! De resultaten waren ook niet slecht in zijn geheel gezien. 4 1ste plaatsen namelijk voor Jelle Elzinga*, Harm Cornelissen*, Gert Huizing* en Hendrik Mensing. Verder een 2de plaatsen voor Danny Vochteloo. 3de plekken waren er voor Jan Moesker, Ben Huizinga* en Marcel Brat* Totaal dus weer 8 leden in de top 3 in een klasse. Dat is echt wel goed te noemen. Op naar de derde ronde op 2 maart 2019. Hopelijk gaat het dan ook weer goed. (* = 10-tjes lid.)

 

En verder…

Tijdens het NK zal de Schavuitvlag (ja, die hebben we) opgehangen worden als vertoon van aanwezigheid.

Willen de leden van de club hun betalingen van contributie alstublieft VOOR 1 mei van dit dit seizoen betaald hebben!

De slotavond wordt gehouden op 23 mei in “De Rode kater” te Zuidlaren. Verdere info volgt later en komt op het scorebord evenals een inschrijfformulier.

 

Hiermee sluit ik deze 3de nieuwsbrief van het seizoen 2018- 2019 af. De redactie J.Moesker