Seizoen 2022/2023 Nieuwsbrief 1

September 2022                                                                                                                                           

 

Beste Sjoelvrienden en vriendinnen, hierbij weer een nieuwsbrief van de sjoelclub “SCHAVUIT”.

 

Introductie.   

Hierbij de 1ste nieuwsbrief van het seizoen 2022/2023.

We zijn weer gestart met een nieuw seizoen en voorlopig geen enge coronaperikelen in zicht. We hebben een bewogen seizoen achter de rug met het overlijden van Klaas, Harm en alle coronastops. Hopelijk wordt dit een rustiger seizoen. Een nieuw seizoen en een nieuw lid. Margreet van der Kuijl. Ik noem haar maar even zo omdat ze ooit, lang geleden onder deze naam ook al eens ingeschreven stond op de sjoelclub. Toen 1 van 113 in de Marturiakerk. Margreet hartelijk welkom op de club via deze nieuwsbrief. Ook zagen we afgelopen week de oude bekenden Jaap en Fenna weer. Zij zijn voornemens om ook weer lid te worden. Prachtige berichten natuurlijk. Wie na langdurige afwezigheid er ook weer was is Alie Geerts. We zijn blij dat je er weer bij bent. Wegens vakantie en dergelijke waren er een aantal leden de eerste weken nog niet aanwezig. Maar de stand is nu zo dat 2 nog niet aanwezig geweest zijn. Het begint aardig vol te lopen op de sjoelavonden. Veel sjoelplezier en succes gewenst in dit nieuwe sjoelseizoen.

De Competitie

We sjoelen weer. En hoe. We starten gelijk in de plus en dat komt niet zo vaak voor. Meestal is er een flinke dip aan het begin en halen we wel weer op. Maar nu is het andersom. Mooi toch! En houden zo! Over de competitie valt nu na 4 weken nog niet zoveel te zeggen. Elke andere weekscore gooit alles weer door elkaar. Het gaat in pricipe hartstikke goed met de resultaten. De opkomst was in het begin wat laag maar dat was mede met vakanties en zo. Volgende nieuwsbrief gaan we wel meer wat meer in op de gang van zaken in de competitie. Bijna iedereen is nu minimaal 1 maal geweest op Rinkje en Ramon na. De laatste club opkomst was 90%. Bijna volle bak. De eerste persoonlijke records zijn er ook alweer. Willy 2 maal op 100 en 200 bakken. Hier sluit ik dit maar even af.

Runner-up competitie

De corona perikelen zijn over en dat zie je meteen in de resultaten. Voor het eerst sinds jaren is de start van de competitie in de runner up positief! Dat houdt in dat we dit jaar aan het begin beter gesjoeld hebben dan het eindgemiddelde van de club van het vorige seizoen. Er zijn nu 10 spelers die hoger staan dan hun gemiddelde van vorig jaar. Met 2 die echt een heel stuk hoger staan. Dat zijn Remco en Henk ten Buur. Ik zou zo zeggen: Houden zo!

Individueel en teamsjoelen in Rolde en Barneveld. Andere wedstrijden

Er kan in Rolde weer gesjoeld worden. De verbouwing is klaar. De bakken zijn weer terug uit Ter Apel.

We sjoelen wel in een andere zaal en niet meer in de sporthal. Deze zalen zijn beter te verwarmen en de kosten voor de Boerhoorn zijn daardoor ook lager hoewel de gasprijs recent de pan uitrijzen. De eerste landelijke wedstrijd is het open teamsjoelen kampioenschap. Er kunnen dus willekeurige teams ingeschreven worden buiten clubverband om. Dit wordt gehouden op 15 oktober. Liefhebbers kunnen zich melden bij Janny. De eerste selectiewedstrijd in Rolde is op 3 december. Opgave ook bij Janny. Verder houden wij ons jaarlijkse (beker)tournooi weer in Hooghalen. Dit vindt plaats op 5 november. Iedereen ````````hierbij alvast uitgenodigd. 

En verder…

De algemene ledenvergadering wordt gehouden op 31 oktober. Allen van harte welkom. Na de pauze gaan we weer zoals gebruikelijk sjoelen op de hindernisbakken en andere systemen sjoelen.

Hindernisbakken zijn dus: de gatenbak, vierkante stenen, geen zijkanten, boogjes bak en de bak zonder achterkant. Stenen die in de achterbak vallen spelen in de volgende beurt niet meer mee. De systemen zijn: Triple count. Alle 3 beurten worden geteld. De 1ste beurt telt 3 maal, de 2de 2 maal en de 3de beurt telt gewoon de score. Alle 3 beurten opgeteld is de totaalscore. 2de systeem is oost Gronings. Gewoon sjoelen met 24 stenen. Max score is 120. 3de systeem is 1,2,3 en 4. Stenen moeten achtereenvolgens in deze volgorde gescoord worden. Alle stenen die niet zo in de vakken gaan verwijderen. Spelen in de eerstvolgende beurt wel weer mee. 4de systeem. Paartjes. Stenen gelden alleen in de middenvakken 3 en 4. Een brik in de 3 en de 4 telt voor 10 punten. Bij een vol vak is tussentijds stapelen toegestaan. Stenen in de 1 en 2 tellen niet meer mee in volgende beurten. 5de systeem is 20-2 sjoelen. Gewoon in 2 beurten met 20 stenen 100 gooien. Succes. Hiermee sluit ik deze 1ste  nieuwsbrief van het seizoen 2022- 2023 af.

Jan Moesker  Redactie