Seizoen 2019/2020 Nieuwsbrief 3

Februari 2020

  

Beste Sjoelvrienden en vriendinnen, hierbij weer een nieuwsbrief van de sjoelclub “SCHAVUIT”.

 

Introductie.   

Hallo sjoelvrienden en vriendinnen. Hierbij de 3de  nieuwsbrief van het seizoen 2019/2020. We spelen al weer de 22ste week als u deze brief krijgt. Harm en Alie komen nu iedere week zo’n beetje en ook nog eens 2 rondjes. Alle respect hiervoor. Klaas komt ook weer zij het alleen voor de pauze. Ook hiervoor alle respect. Dit zijn wel weer goede berichten. Minder goed is het bericht dat bij Anneke darmkanker geconstateerd is. Ze is intensief onder behandeling en we kunnen alleen maar het beste ervan hopen. Remco en Danny houden ons regelmatig op de hoogte hoe het met haar gaat. Bijzonder is dat de club volgend jaar 40 jaar bestaat. Wel iets om aandacht aan te schenken, nietwaar! Over het hoe en wat wordt nog nagedacht. Suggesties hiervoor zijn van harte welkom en kunnen bij aanwezige bestuursleden tijdens de competitieweken ingebracht worden. Dan gaan we nu naar de competitie.

De Competitie

Afgesproken is in het bestuur dat we de komende nieuwsbrieven aandacht zullen besteden aan enige spelregels. Bij deze nieuwsbrief is een extra bijlage waarin het stapelen en los zetten toegelicht wordt.

Hoe gaat het in de competitie. In de A klasse gaat Danny royaal aan kop zo rond de 143 gevolgd door Jan Postma op 141. Een stuk daarachter zit Jan Moesker zo rond de 133. Allen na een goed of wat minder begin nu al vanaf week 7 vrij stabiel. Als vierde in deze klasse Janny Kruizinga op zo 130,5 en ook al stabiel vanaf week 7. Als laatste hebben we Erik Die is erg teruggelopen al vanaf week 1  Dit ging door tot week 16. Daarna stabiliseert het rond de 122. In de B-Klasse is een heel grillig verloop. Koploper is Ramon met een huidig gemiddelde van 126,7. Goed en slecht wisselen elkaar af. Daarachter Henk Kruizinga die vanaf week 8 thuis met een verbouwing zit en daaarna niet meer geweest is. Na Henk krijgen we Piekie Snuk. Een sterk begin tot week 14 en daarna ook een flinke terugval. Kan ze het tij keren? Kop d’r veur Piekie! Met Alie Beerda heb je ongeveer hetzelfde als Piekie. Wel een heel slecht begin, daarna sterk teruggekomen maar ook vanaf weeek 14 een terugval. Wat ik voor Piekie schreef geldt ook voor jou Alie! Dan als laatste in deze klasse Jan Brat. Na een goede eerste week liep het sterk terug tot week 9. De weken daarna tot week 16 werd de terugval aanzienlijk minder en van week 16-20 ging het zelfs weer beter. De laatste week ging het toch weer minder. Hierna komen we uit bij de C-Klasse. Rinkje is geen lid meer en die beschouwen we ook niet. Klaas Meeldijk staat al eerste genoteert met net iets boven de 116 gemiddeld. Hij startte schommelend met iets terugval. Daarna is hij wegens ziekte 10 weken niet geweest. De eerste week na zijn ziekte ging hij sterk omhoog maar zakte de weken daarop weer wat terug. Hierna krijgen we Hendrik. Ook een heel goed begin en daarna een terugval tot week 14! Na week 14 super stabiel en zit nu net iets onder Klaas. De volgende is Harm. Een super eerste week en daarna ook terugval tot week 14. Daarna nog een lichte verbetering. Na Harm krijgen we Trudi. Ook week 1 super. En ook hier er na een sterke terugval tot week 5. Na week 5 een constant stabiel niveau. Als laatste in deze klasse Alie Geerts. Zij viel in de eerste 5 weken sterk terug wat je wel kon verwachten. Daarna tot week 8 vrij stabiel.Van week 8 tot week 11 een mooie verbetering en daarna tot het eind licht dalend.

Dan als laatste de D-klasse. Koploper is hier op papier Leo maar die komt niet meer terug en laten buiten beschouwing Daarna krijgen we Henk ten Buur. Die is in tegenstelling tot heel veel anderen niet gedaald in de eerste 14 weken. Hij heeft de eerste 14 week een licht stijgende lijn en viel daarna lichtjes terug.

De volgende is Jeannet. Ze heeft een wat schommelend begin maar blijft daarna traditiegetrouw zeer stabiel. Gerrie als daarop volgende had een goed begin daalde iets in de weken erop maar gaat vanaf week 10 in een constant stijgende lijn. Mooi! Dan hebben we nog Remco en Anneke.

Remco start in week 1 heel goed. Daarna tot week 13 nog een lichte stijging en vanaf week 13 helemaal constant. Anneke startte ook heel sterk. Daana een terugval tot week 11. En vanaf week 11 wegens haar ziekte niet meer geweest. Merwaardig is de vrij algemene terugval vanaf week 2 tot week 14. Oorzaak ligt waarschijnlijk in het in gebruik nemen van 2 nieuwe bakken. Hiermee sluiten we het competitie gebeuren af.

Runner-up competitie

We zijn zeer sterk gestart. Met een maximale plus van 55,6 in week 3. Daarna valt de clubscore terug  tot nu aan toe met een score van 13,88 gaan we aan het eind van het seizoen naar ongeveer 0 toe.

Is dit ook het effect van de nieuwe bakken? Ook ziekte heeft in dit seizoen een terugslag op deze scores. Want, een meerderheid van de club heeft een plus score. (13 leden)

Individueel en teamsjoelen in Rolde en Barneveld

We hebben 2 rondes in Barneveld achter de rug. In de 1ste  ronde zaten 3 van ons bij de eerste 3 te weten, Danny (2), Jan Moesker (3) en Ramon (2). In de 2de ronde waren het er 4.  Danny ditmaal 3, Jan Postma  2, Jan Moesker 3 en Ramon 1. Een aantal spelers zijn geplaatst voor het NK. Op basis van de beschikbare info zijn dit:

Bij de heren A zijn dit Danny en Jan Postma.

In de  C klasse is dit Jan Moesker

In de  D klasse is dit Piekie Snuk

In de  G klasse is dit Leo Nauta (?)

Verder kunnen nog een aantal leden op landelijke basis toegevoegd worden op basis van restdeelnemers en uitvallers.

Datum van het NK individueel is 18 april te Barneveld.

Datum slotavond is 28 mei 2020

 

En verder…

Kosten vervoer:

Iemand die meerijdt met een ander moet een vergoeding betalen aan de chauffeur.

Kosten binnen de afdeling: € 5,00 per persoon.

Kosten aansluitende afdeling: (overijssel, Noord-West) € 7,50 per persoon

Kosten verder weg: (o.a. NK barneveld en Voorthuizen) € 10,00 per persoon.

 

Hiermee sluit ik deze 3de nieuwsbrief van het seizoen 2019- 2020 af.

            Jan Moesker  Redactie