Dag leden van de sjoelclub Schavuit.

 

Hierbij nieuwsbrief nummer 4.

Wat leven we in een andere wereld dan toen we de laatste keer gesjoeld hebben. Een minuscuul klein “wezentje”, het coronavirus, zette alles op zijn kop. Begonnen in China en via Italië en Oostenrijk kwam het naar Nederland. Tijdens het carnaval in Brabant en Limburg geëxplodeerde het naar grote omvang en verspreide het zich door het hele land. Gelukkig hier in “Het Noorden” in mindere mate. Mogelijk door vroege vakanties. Voor zover bekend zijn er geen leden van de sjoelclub door het virus getroffen. Gelukkig maar want wij hebben toch een flink aantal leden in de kwetsbare groepen. In het bijzonder zijn Klaas,  Anneke Harm en Alie  zeer kwetsbaar ten aanzien van het virus. Met Klaas gaat het naar omstandigheden goed. Het zelfde geldt voor Anneke, Harm en Alie.  Daar mogen we wel dankbaar voor zijn. Helaas viel ook de slotavond uit. Heel jammer. Vooral voor Piekie die het zo mooi dichtbij had. Helaas, het is niet anders. Met dank aan het “rotvirus“. En dan nu: Wat zijn de gevolgen voor onze club door dit virus.

 

Wat zijn de gevolgen voor onze sjoelclub:

  1. De sjoelclub.

De competitie is abrupt afgebroken 8 weken voor het einde van de competitie. Verder spelen was zo wie zo niet mogelijk omdat ook de kerk zijn deuren moest sluiten. Uiteindelijk kwam het zover dat de competitie ook niet meer afgemaakt kon worden wegens het verbod van samenkomst voor een hoeveelheid mensen waar wij doorgaans mee spelen. Veel animo onder de leden was er trouwens ook niet meer om door te gaan. In die situatie zitten we nog steeds. Besloten is om de groepsindeling te handhaven zoals die nu is. Er worden geen prijzen uitgereikt behalve de Luc Lembeck bokaal die naar Anneke gaat. Hoe nu verder? Het is moeilijk te bepalen wanneer we weer kunnen gaan spelen. Zodra er groen licht wordt gegeven bepalen we een startdatum en wordt iedereen daar natuurlijk over ingelicht. Over het spelen met de 1,5 meter regel wordt nog nagedacht of dit haalbaar is. We staan redelijk ver van elkaar. Speler en jury zitten ook wel ongeveer 1,5 meter van elkaar. Risico factor zou kunnen zijn de bak en de stenen. Die raken we allemaal aan, achter elkaar. Dat is denken we de grootste handicap om te kunnen sjoelen. Dit wordt nader bekeken door het bestuur. We moeten helaas afwachten in hoeverre de maatregelen versoepeld worden om weer te kunnen sjoelen. Mogelijk kan dit al op korte termijn gezien de zeer lage besmettingsgraad in Drenthe en Groningen. Misschien wordt daar rekening mee gehouden. Tot zover de competitie.

 

Landelijk.

  1. Alles in het landelijke sjoelen is afgezegd, bij de meesten denk ik al bekend. Geen NK’s in welke vorm dan ook. Landelijk wordt er uiteraard naar de regering gekeken wanneer er weer groen licht gegeven wordt. Wij kunnen helaas alleen maar afwachten op de komende besluiten.

 

  1. Algemeen sjoelclub.

Het blijft een probleem om aan het einde van het seizoen alle contributie binnen te krijgen. In het bestuur is hier over gesproken en besloten is dat de contributie voor 1 januari in het lopende seizoen betaald moet zijn.

Dat scheelt en hoop stress bij de penningmeesteres. Ook iemand die dit als vrijwilliger op zich heeft genomen.

En dat geldt natuurlijk voor een ieder die vrijwillig die een taak op zich heeft genomen.

 

  1. Slotwoord

In de eerste plaats hopen we natuurlijk dat jullie allemaal goed door deze uitzonderlijke situatie heen komen. Wees nog steeds voorzichtig en houdt je aan de o.a. 1,5 meter regel.

Op een zeker moment zullen we weer sjoelen. Wat zal een fijn moment zijn.

Tot dat moment moeten we blijven volhouden zoals we veelvuldig op de TV aangemoedigd worden.

Ik besluit met:

tot ziens op de sjoelclub.   

 

Redactie: Jan Moesker, mede namens bestuur