Seizoen 2021/2022 Nieuwsbrief 3

Mei 2022     

 

Beste Sjoelvrienden en vriendinnen, hierbij weer een nieuwsbrief van de sjoelclub “SCHAVUIT”.

 

Introductie.   

Hierbij de 3de nieuwsbrief van het seizoen 2021/2022.

Na alle corona perikelen hebben we gelukkig vanaf februari het seizoen kunnen vol maken. Een bewogen seizoen. Eerst het overlijden van Klaas en nu recent het overlijden van Harm. Er waren een flink aantal leden aanwezig bij het afscheid van Harm op de natuurbegraafplaats de Mepperdennen. Hij is daar op een mooie plek begraven. Tussen de bomen, zoals hij daar in Laaghalerveen ook tussen de bomen woonde en met uitzicht op land wat hem als boer zo dierbaar was. De uitvaartplechtigheid en de begrafenis is nog te zien op de volgende link. https://www.haddersmedia.nl/ls/220516a/  (nu niet meer aanwezig) Mooi is te zien dat nadat alleen de familie nog bij het graf was aarde van Geert zijn land door elk familielid in het graf is uitgestrooid. Hij ruste in vrede. Nu terug naar de realiteit. We sluiten een grillig seizoen af waarin we nog 16 weken gesjoeld hebben. We houden nu nog de slotavond en dan is het een poosje rust.

 De Competitie

Zoals al genoemd was het wegens corona weer een grillig seizoen. Eerst nog 4 weken wachten ivm corona en dan konden we weer. Blij dat we weer konden spelen en dan toch weer na 4 weken een coronastop tot 27 februari. Daarna hebben we alle nog beschikbare weken kunnen spelen. Door dit verbrokkelde seizoen is het ook geen wonder dat het niet beter ging. We boerden, om in Harm zijn termen te spreken, er flink op achteruit. En dat over de gehele linie. Ook de opkomst was veel lager. Dat is natuurlijk ook geen wonder na een landelijk zo heftig coronagebeuren, ziekte en overlijden. Mede daarom hebben we besloten om geen prijzen uit te reiken. Iedereen krijgt een document met naam, gemiddelde en de plek in zijn klasse waar hij is geëindigd.

Hopelijk kunnen we het komende seizoen ononderbroken afwerken. We beginnen weer op 29 augustus 2022. We hopen dan natuurlijk weer op een flinke opkomst en dat de coronaperikelen achter de rug zijn.

 Runner-up competitie

Met een seizoen als deze is het natuurlijk geen wonder dat we flink teruggevallen zijn. Gemiddeld zijn we per lid 1,86 punt achteruitgegaan. Er zijn 3 leden, inclusief de overleden Klaas Meeldijk, die een positief saldo hadden. De rest laat zich raden. Negatief dus. We moeten dit maar snel achter ons laten en het volgende seizoen er maar weer fris tegenaan. Op de achterzijde van het uitgereikte document staan alle details van de Luck Lembeck/Runner-up competitie.

 Individueel en teamsjoelen in Rolde en Barneveld. Andere wedstrijden

Er kan in Rolde weer gesjoeld worden. De verbouwing is klaar. De bakken zijn weer terug uit Ter Apel. Dit seizoen is er van spelen in Rolde helemaal niets terecht gekomen. Volgend seizoen hopelijk weer voluit er- tegenaan. We spelen overigens niet meer in de sporthal maar in grote zalen elders in het complex. Een voordeel hiervan is dat de zalen veel sneller verwarmd kunnen worden. In de kou spelen zal, onvoorziene omstandigheden daargelaten, niet meer gebeuren. Landelijk is er nog een open NK gehouden op 16 april.

Er waren van Schavuit 5 deelnemers. Jan Postma werd 9de bij de HA en Danny Vochteloo 17de. In de E klasse werd Willy Collij 25ste en in G Leo Nauta 9de. In de I klasse werd Remco Strootman 14de. Meer valt er hier niet te vermelden.

En verder…

De uitslag van de algemene ledenvergadering staat inmidels op de website.  

Verder de slotavond: Deze wordt gehouden op 19 mei a.s. bij De Rode Kater in Eelde waar we nu zijn.

Dan ten slotte de contributie. We hebben een deel van het seizoen niet kunnen spelen. Redelijk is dan om minder contributie te betalen. De contributie voor dit seizoen zal zijn: €30,00.

Te veel betaalde contributie wordt teruggestort of op een clubavond verrekend.

De algemene ledenvergadering voor het komende seizoen is vastgesteld op 31 oktober 2022

 

Hiermee sluit ik deze 3de nieuwsbrief van het seizoen 2021- 2022 af.    Jan Moesker  Redactie