Punten telling.

  Voor iedere steen in een vak telt de waarde zoals op de poortbalk is aangegeven.

Als er in ieder vak een steen is heeft u dus 10 punten gescoord, namelijk 1+2+3+4=10.

Voor elk rijtje van 4 stenen krijgt u als bonus er nog 10 punten extra bij. 

Dus voor elke volle rij van vier stenen (een steen in de 1, en de 2, en de 3, en in de 4 ) krijgt u dus 20 punten.

Alle andere stenen die niet in een volle rij zitten tellen voor de aangegeven punten.

Voorbeeld:

5 stenen in de 1,2,3 en 4, is dus 5 rijtjes, tellen voor 5 keer 20 = 100 punten.

Als er dan nog 2 in de 4, 1 in de drie en 1 in de twee zitten telt de rest dus voor 2 keer 4 plus 3 plus 2 is dus voor 13 punten.

Totaal heeft u dan honderd dertien punten.

 Maximaal kan in 3 beurten dus 148 gescoord worden.

7 rijtjes van 4 = 7 maal 20 = 140, plus 2 maal in de 4.

Als deze score van 148 in 2 beurten gehaald wordt dan heeft men recht op 1 bonus steen.

 

Als deze steen dan in de 4 geworpen wordt is de score in dit geval 152.

zie film: zo gooi je 152 links onder

 

Als deze score van 148 in 1 beurt gehaald wordt dan heeft men recht op 2 bonus stenen.

Als deze 2 stenen dan in de 4 geworpen worden is de score in dit geval 156.

Hiervan is niet bekend dat dit ooit gescoord is!!

Een utopie??